Tuyên bố bảo mật

Tuyên bố bảo mật


1.Lời mở đầu: Tuyên bố bảo mật này áp dụng cho thông tin nhận dạng cá nhân của người dùng Freemeteo theo như điều kiện thu thập, xử lý và quản lý thông tin của chủ sở hữu trang web được đề cập đến. Tuyên bố bảo mật này không áp dụng với mối quan hệ giữa người dùng Freemeteo và bất kỳ dịch vụ nào khác ngoài quyền sở hữu của Freemeteo và qua đó Freemeteo không thực hiện bất kỳ hình thức kiểm soát nào. Freemeteo không có trách nhiệm pháp lý về mọi thiệt hại mà người dùng trang web có thể phải gánh chịu do việc truy cập hoặc sử dụng trang web theo sáng kiến riêng của họ.

2.Thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân: Freemeteo thu thập thông tin nhận dạng cá nhân theo hai trường hợp sau:

A.Khi người dùng truy cập Freemeteo.

B.Khi người dùng đăng ký một hoặc nhiều dịch vụ của Freemeteo.
Trong khi đăng ký, có thể người dùng được yêu cầu cung cấp thông tin sau: Tên, Địa chỉ, Mã bưu điện, Số điện thoại, số fax, Nguyên quán – địa chỉ email, Freemeteo sử dụng thông tin này để cung cấp cho người dùng các dịch vụ của trang web theo cách hài lòng và thông báo cho người dùng về việc cung cấp dịch vụ mới.

3.Sửa và/hoặc xóa thông tin nhận dạng cá nhân: Freemeteo cấp cho người dùng quyền xóa, sửa hoặc cập nhật thông tin cá nhân bằng cách gửi e – mail.Ngoài ra, Freemeteo còn cấp cho người dùng tùy chọn tạm thời giữ đăng ký không hoạt động đối với trang web.


4.Tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân: Freemeteo đảm bảo sẽ không bán, cho thuê hoặc xuất bản thông tin nhận dạng cá nhân của người dùng cho bên thứ ba theo bất kỳ cách nào. Freemeteo sẽ chỉ tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba nếu người dùng đồng ý rõ ràng với việc tiết lộ đó hoặc nếu việc tiết lộ đó là cần thiết để thỏa mãn nhu cầu của họ. Ngoài ra, Freemeteo sẽ tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân khi luật pháp yêu cầu, theo trát đòi hầu tòa hoặc khi một trong số người dùng trang web vi phạm Tuyên bố bảo mật và/hoặc Điều khoản sử dụng của Freemeteo.

5.Cookie: Freemeteo có thể sử dụng cookie để nhận dạng người dùng mỗi khi họ truy cập trang web và vì vậy sẽ hỗ trợ quyền truy cập trang web của họ. Cookie là một tệp điện tử nhỏ được truyền từ Freemeteo đến ổ đĩa cứng của người dùng. Người dùng có thể chọn chấp nhận tất cả cookie, được thông báo khi đặt cookie hoặc từ chối tất cả cookie bằng sửa đổi đơn giản trên tùy chọn trình duyệt.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie DART để phân phối quảng cáo thông qua DoubleClick của Google, điều này sẽ đặt cookie trên máy tính của bạn khi bạn duyệt web và truy cập trang web bằng quảng cáo DoubleClick (bao gồm cả một số quảng cáo Google AdSense).  Cookie này được sử dụng để phân phối quảng cáo cụ thể với bạn và sở thích của bạn (”nhắm mục tiêu dựa trên sở thích”).  Quảng cáo phân phối sẽ được nhắm mục tiêu dựa trên lịch sử duyệt web trước đây của bạn. Bạn có thể từ chối nhận phân phối quảng cáo này trên tất cả các trang web sử dụng quảng cáo này bằng cách truy cập:

http://www.doubleclick.com/privacy/dart_adserving.aspx  

6.Địa chỉ IP: Địa chỉ IP của người dùng có thể được ghi lại và sử dụng chỉ vì mục đích thống kê.

7.Bảo vệ trẻ vị thành niên: Theo nguyên tắc, Freemeteo không thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào từ trẻ vị thành niên. Tuy nhiên, Freemeteo không có vai trò xác minh tuổi thực của người dùng. Đây là lý do Freemeteo không thể chịu trách nhiệm pháp lý về việc trẻ vị thành niên truy cập hoặc đăng ký trang web. Freemeteo sẽ xóa mọi thông tin nhận dạng cá nhân do trẻ vị thành niên cung cấp ở mức độ hợp lý sớm nhất có thể sau khi nhận được thông báo về việc này. Bất kể đã nói trên như thế nào, Freemeteo thực sự khuyên người giám hộ nên kiểm soát con trẻ của mình và việc sử dụng Internet của chúng.

8.Cam kết bảo mật thông tin nhận dạng cá nhân: Freemeteo cam kết chính sách bảo vệ thông tin bảo mật cá nhân. Do đó, Freemeteo đã cài đặt cơ chế bảo vệ thông tin bảo mật cá nhân mà người dùng cung cấp cho trang web. Tuy nhiên, Freemeteo không thể bảo đảm rằng quá trình giao tiếp sẽ không bị chặn trái phép hoặc rằng thông tin nhận dạng cá nhân sẽ không bao giờ bị truy cập trái phép bởi các bên thứ ba.

9.Hiệu lực từng phần: Nếu một điều khoản của Thỏa thuận này không hợp pháp, không hiệu lực hoặc không thể thi hành theo bất kỳ thẩm quyền nào thì sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp, tính hiệu lực hoặc khả năng bắt buộc thi hành theo thẩm quyền đó của bất kỳ và tất cả các điều khoản khác trong Thỏa thuận này.

10.Ngôn ngữ: Ngôn ngữ của Thỏa thuận này là tiếng Anh. Trong trường hợp xung đột giữa văn bản tiếng Anh và bản dịch bất kỳ thì phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên.

11.Điều khoản thay đổi: Freemeteo bảo lưu quyền sửa đổi Tuyên bố bảo mật này sau khi thông báo cho người dùng. Mọi việc sử dụng trang web tiếp theo sau khi nhận được thông báo như vậy sẽ bị coi là tiếp tục chấp nhận những thay đổi đó.

Người dùng được yêu cầu không sử dụng Freemeteo nếu họ không đồng ý với Tuyên bố bảo mật này.